X Gminny konkurs recytatorski „CHOTOMIADA” – edycja online

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,,Chotomiada”

Pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach  koordynatorzy : Anna Komorska,

Maria Jakubowska

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Małkach p. Katarzyna Miszkiewicz

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 oraz  I-III, wyłonieni laureaci z konkursów szkolnych.

Szkołę reprezentuje: 3 uczniów – kl. 0 oraz 3 uczniów kl. I-III

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– zachęcanie do występów na scenie,

– prezentacja umiejętności dzieci,

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  0 oraz I-III, 
– każda szkoła typuje trzech uczniów z klas I-III oraz 3 uczniów z klas 0 wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, 

– konkurs będzie miał formę prezentacji online dowolnego utworu poetyckiego Wandy Chotomskiej, 

laureaci szkolnego konkursu w związku z sytuacją epidemiologiczną nagrywają interpretację dowolnego wiersza Wandy Chotomskiej na nośnik elektroniczny np.: pendrive, płytę lub przesyłają na adres annakomorska@spmalki.pl

– opisany nośnik lub email- imię i nazwisko, tytuł wiersza, klasa  oraz szkołę, którą uczestnik reprezentuje

–  czas trwania nagrania nie może przekraczać  5 minut.

zgłoszenia do konkursu, oświadczenia  oraz nagrania wierszy należy przekazać  do dnia 14.03.2022r. – (załącznik 1 i 2) 

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap: eliminacje szkolne – nauczyciel uczący typuje 6 uczestników konkursu ( 3osoby kl. 0, 3 osoby  kl. I-III)

b) II etap: Gminny  Konkurs Recytatorski ,,Chotomiada”– Rozstrzygnięcie konkursu w formie online zostanie ogłoszone poprzez informację do szkół o odbiorze nagród zostaną państwo poinformowani drogą e mail

5. Kryteria oceny

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz Wandy Chotomskiej. Wykonawcą jest jedna osoba.

Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz drobne upominki – podziękowania.

Udostępnij innym przez: