XI Obchody Gminnego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 25.05.2017r. podczas rajdu po zabytkach w gminie Bobrowo uczniowie naszej szkoły zwiedzili: kościół parafialny w Bobrowie i Grzybnie wraz z urządzeniem wnętrza, obelisk ku czci Jana Zumbacha, grodzisko wczesnośredniowieczne, obelisk ku czci zmarłej ludności ewangelickiej, pomnik ku czci poległych mieszkańców Gminy Bobrowo w I Wojnie Światowej  na cmentarzu parafialnym w Bobrowie, mogiłę zastrzelonego w Wichulcu 27 września 1943 roku przez patrol niemiecki Zygmunta Piotrowskiego, salę wystawową Bractwa Rycerskiego Foluszek zlokalizowaną w budynku konferencyjno-wystawowym w Zgniłobłotach, park z drzewostanem, grodzisko wczesnośredniowieczne,  zespół dworsko-parkowy w Słoszewach, pomnik pomordowanych Żydówek w Małkach.      Pani Agnieszka Kowalska – Prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina – oprowadziła uczniów po Izbie Pamięci Jana Zumbacha znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury w  Bobrowie. Quiz z historii zabytków gminy Bobrowo przeprowadził Pan Radosław Stawski. W quizie naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Konera. Na podsumowaniu obchodów dla przedstawicieli szkół Wójt Gminy wręczył  podziękowania oraz książki pt.„ Polska Najpiękniejsze Miejsca”. Dla uczestników imprezy zostały przygotowane kiełbaski z grilla oraz napoje. W obchodach Dnia Zabytków w gminie Bobrowo uczestniczyli uczniowie z klasy VI: Konera Wiktoria, Gołembiewska Ola, Laskowska Karolina, Skrzyniecka Dominika, Stryjek Aleksandra, Lewandowski Michał, Kliniewski Mikołaj, Marchelek Bartłomiej, Romanowska Julia. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka historii Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: