XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”

Serdecznie zachęcamy uczniów kl. 0-VIII do udziału w konkursie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej,
zwanej dalej pracą, pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A-3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas
pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Udostępnij innym przez: