Akcja Sprzątanie Świata

W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Tegorocznym hasło kampanii brzmiało: Nie ma śmieci – są surowce wtórne. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywane są śmieciami w rzeczywistości są surowcami i powinny one ponownie  trafić do wykorzystania jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. Nagrodą dla wszystkich uczestników było ognisko.

Udostępnij innym przez: