AKCJA CHARYTATYWNA „POMÓŻ I TY”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Dzieci z SU sprzedawały kalendarzyki a dochód ze sprzedaży przeznaczony został na rzecz niepełnosprawnego chłopca. Dzięki takim akcjom uczniowie uczą się otwartości i zrozumienia na problemy innych oraz kształtują właściwe postawy moralne jak również nabywają podstawy przedsiębiorczości.

 

Udostępnij innym przez: