WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Podobnie jak w poprzednim roku w świetlicy środowiskowej w Małkach zorganizowano spotkanie opłatkowe dla uczniów. Rozpoczął je  opiekun świetlicy Marek Piotrowski. Złożył życzenia i  przedstawił gości. Byli nimi: Paweł Klonowski, Wójt Gminy Bobrowo, Jan Jakubowski, dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Dywizjonu 303 w Małkach. Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy Bobrowo i poprosił, żeby w jego imieniu przekazać je rodzinom. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Część kulinarną przygotowały Grażyna Muzalewska, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Małkach, Izabela Gołembiewska, przewodnicząca Rady Rodziców SP Małki oraz Danuta Rumińska, Renata Bonikowska. Na spotkanie przyszło 40 dzieci. Prezenty osobiście wręczył Mikołaj.

Udostępnij innym przez: