Ślady i tropy zwierząt – warsztaty dla klas IV-VIII

Zima to idealny czas na poszukiwanie tropów zwierząt. Dlatego właśnie uczniowie klas IV-VIII na spotkaniu z Zielonym Edukatorem Brodnickiego Parku Krajobrazowego p. Martą Roman  poznawali nie tylko tropy, ale również ślady obecności zwierząt. Po obejrzeniu prezentacji na temat śladów i tropów dzieci chętnie ćwiczyły swoje umiejętności w zabawie z pieczątkami oraz tropami zwierząt. Dzień wcześniej  każdy uczeń wykonał masę solną według przepisu p. Leny Pietrkiewicz, nauczyciela plastyki. Uczniowie wraz z Zielonym Edukatorem analizowali różnice pomiędzy śladami pozostawionymi przez zwierzęta takie jak np. wilk, wiewiórka, sarna, bóbr lub dzik. Celem działań edukacyjnych było pogłębienie wiedzy na temat zwierząt, kształtowanie umiejętności rozpoznawania tropów i śladów oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno i różnorodność otaczającej nas przyrody. Zajęcia okazały się bardzo interesujące. Współorganizatorem szkolnych warsztatów była p. Beata Klonowska – nauczycielka przyrody.

Udostępnij innym przez: