WYSTAWA PRAC

Na korytarzu szkolnym możemy oglądać wystawę prac uczniów  pt.: ,,Lewe dopływy Wisły”, wykonane w czasie zajęć geografii pod kierunkiem p. J. Jakubowskiego.

Udostępnij innym przez: