GMINNY KONKURS EKO ZABAWKA

Dnia 28 maja został rozstrzygnięty Gminny Konkurs  – EKO ZABAWKA. Organizatorami konkursu były p. L. Pietrkiewicz i p. A. Komorska. Na konkurs wpłynęło 70 EKO ZABAWEK. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska- segregacja odpadów, recykling, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,upowszechnianie inicjatyw twórczych, rozbudzanie wyobraźni i fantazji, integrację uczniów oraz promocję szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów. Komisja w składzie: Michał Krasucki – sekretarz UG Bobrowo, Dariusz Białowicz – UG Bobrowo , Jan Jakubowski – dyrektor SP Im. Dywizjonu 303 Małki, Gerard Zakrzewski  – nauczyciel plastyki ZS w Bobrowie, postanowiła przyznać kolejne miejsca:

– w kategorii kl. 0- III :  I m-ce Monika Pryl – SP Bobrowo, II m-ce Jakub Czerwiński – SP Nieżywięć, III m-ce Bartosz Zdrojewski -SP Małki , wyróżnienia : Kacper Piekarczyk SP Drużyny, Marta Kopczyńska SP Nieżywięć, Wiktor Burczyński SP Nieżywięć, Klaudia Wiśniewska  SP Kruszyny, Zuzanna Rybkowska  SP Kruszyny, Wiktoria Tykarska SP Bobrowo, Jan Szostakowski SP Małki, Aleksandra Cieczko SP Drużyny, Damian Skwiot SP Bobrowo, Filip Łęgowski SP Kruszyny.

– w kategorii IV-VI:  I m-ce Sylwester Staroński  SP Nieżywięc , II m-ce Norbert Piotrowski SP Małki, III m-ce Marta Irwan  SP Bobrowo, wyróżnienia: Paulina Swobodzińska SP Bobrowo, Patrycja Żołnowska SP Bobrowo, Martyna Witkowska SP Kruszyny

Nagrody w konkursie  zostały ufundowane przez Wójta  Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego i zostały wręczone podczas Festynu Rodzinnego 31 maja w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.

Udostępnij innym przez: