,,ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ, TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!” 3 MAJA 1791 ROK

W piątek 29 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 13 rocznicy ustanowienia Dnia Flagi i 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Patriotyczne apele rocznicowe są w  nasze szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z kl. IV, V, VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczno-multimedialny przedstawiający historię święta flagi oraz oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych o wolną Ojczyznę. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Na zakończenie akademii p. dyrektor Jan Jakubowski podziękował uczniom i opiekunom za przygotowanie przepięknego występu. Swoim przemówieniem uzmysłowił nam , że nie tylko pamięć o świętach narodowych, ale przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem uczyni z nas wzorowych obywateli. Każdy obywatel może eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób tożsamość narodową oraz przywiązanie do swojego kraju. Przypomniał iż, symbole Rzeczypospolitej Polskiej należy zawsze otaczać szacunkiem. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
Uczniowie klas IV, V, VI przygotowali się do akademii pod czujnym okiem nauczycielki historii p. Beaty Klonowskiej oraz wychowawcy                                kl. VI p. Arkadiusza Kanieckiego.

Udostępnij innym przez: