Zajęcia kulinarne na technice w klasie 5.

„Wszyscy hobbici umieją oczywiście gotować, bo tę sztukę wpajają im rodzice jeszcze przed abecadłem – do abecadła zresztą nie każdy dochodzi (…)”

J.R.R. Tolkien „Powrót Króla”

Gotowanie to wielka przyjemność. Angażuje intelekt, zapewnia ruch – przede wszystkim dłoni i palców, stymuluje zmysły. Gotowanie ma moc zmniejszania stresu i lęku. Wszyscy jesteśmy organicznie związani z jedzeniem od początku swego życia. Zajęcia kulinarne uczą dzieci nie tylko tak ważnej samoobsługi, ale też samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Uczestnictwo w takich zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, dostarcza wiary we własne możliwości. Wspólne gotowanie oznacza współpracę i komunikację. Pomaga nauczyć się, w jaki sposób rola każdej osoby jest ważna do osiągnięcia wspólnego celu. Podczas zajęć kulinarnych obok samej nauki gotowania, równie ważne jest wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków żywienia. W klasie V pod kierunkiem pani Anny Labudy  uczniowie uczyli się przygotowywać  tortillę.

Udostępnij innym przez: