ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM ,,FREDRORIADA”

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,,Fredroriada”

Pod patronatem Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach  koordynatorzy : Anna Komorska,

Maria Jakubowska

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Małkach

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 oraz  I-III, wyłonieni laureaci z konkursów szkolnych.

Szkołę reprezentuje: 3 uczniów – kl. 0 oraz 3 uczniów kl. I-III

2. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości Aleksandra Fredro,

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– prezentacja umiejętności dzieci,

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  0 oraz I-III, 
– każda szkoła typuje trzech uczniów z klas I-III oraz 3 uczniów z klas 0 wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, 

– konkurs będzie miał formę prezentacji online dowolnego utworu poetyckiego Aleksandra Fredro, 

laureaci szkolnego konkursu nagrywają interpretację dowolnego wiersza Aleksandra Fredro na nośnik elektroniczny np.: pendrive, płytę lub przesyłają na adres annakomorska@spmalki.pl

– opisany nośnik lub email- imię i nazwisko, tytuł wiersza, klasa  oraz szkołę, którą uczestnik reprezentuje

–  czas trwania nagrania nie może przekraczać  5 minut.zgłoszenia do konkursu, oświadczenia  oraz nagrania wierszy należy przekazać  do dnia 31.03.2023r.

Udostępnij innym przez: