ZIELONA LEKCJA W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ,, WILGA”

W dniu 9 września 2016r. uczniowie z klas: III, IV, V, VI uczestniczyli aktywnie w zielonej lekcji prowadzonej przez pana Łukasza Kanieckiego pracownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,, Wilga” w Górznie. Po przyjeździe dzieci udały się na wycieczkę edukacyjną do lasu z przewodnikiem. Pan Łukasz Kaniecki podczas spaceru ścieżką dydaktyczną do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój zapoznał dzieci z wybranymi gatunkami roślin zielnych oraz drzew liściastych wraz z ich siedliskami. Ponadto uczestnicy wycieczki poznali wybrane najczęściej spotykane formy ochrony przyrody w Polsce. Po lekcji w terenie dzieci zjadły obiad, a następnie udały się do sali wykładowej, gdzie obejrzały prezentację i brały udział w quizie na temat wybranych gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Przed wyjazdem do domu każdy z uczestników otrzymał upominki. Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowali nauczyciele: Maria Jakubowska, Arkadiusz Kaniecki, Beata Klonowska, Lena Pietrkiewicz. Serdecznie dziękujemy osobom, które zorganizowały ten wyjazd oraz pracownikom CEE,, Wilga” w Górznie za wprowadzenie nas w nieznane nam jeszcze tajniki przyrody. 

 

 

Udostępnij innym przez: