Zwiedzamy Stolicę! Wycieczka klas IV – VIII do Warszawy

W dniu 22 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Wyruszyliśmy o 5.45 rano w środę wiedząc, że czeka nas długa podróż i intensywny program zwiedzania. Warszawa przywitała nas piękną pogodą. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od Centrum Nauki Kopernik. Następnie udaliśmy się na lody. Po pysznych lodach p. przewodnik zabrał nas na spacer Traktem Królewskim w stronę Starego Miasta, oglądając po drodze m.in. Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca,  Pomnik Nieznanego Żołnierza, Rezydencję Prezydenta RP Belweder i inne…

Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nowoczesne, multimedialne Muzeum, jedyne tej klasy w Polsce, zrobiło na uczniach duże wrażenie, dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i stanowiło wspaniałą żywą lekcję historii.

Wycieczka ,według relacji uczniów, była bardzo udana, przyniosła wiele pozytywnych wrażeń ale przede wszystkim były to wartościowe lekcje wpływające na uzupełnienie wiedzy, doskonalenie umiejętności szkolnych. Miała też ważny aspekt wychowawczy.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu pełnili nauczyciele: p. Anna Sowińska, p. Marek Piotrowski, p. Beata Klonowska, p. Arkadiusz Kaniecki, p. Lena Pietrkiewicz. Organizatorem wycieczki do Warszawy była p. Beata Klonowska – nauczycielka historii.

Udostępnij innym przez: