OGÓLNOPOLSKI KONKURS MEDITEST, OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA: ZEBRA HISTORIA I ZEBRA PRZYRODA

W naszej szkole już po raz drugi odbyły się konkursy organizowane przez OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI – www.oce.edu.pl . Konkursy te są płatne: 6 zł. od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów. Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Oto klasyfikacja końcowa:

 MEDITEST ( promował wśród uczniów zdrowy tryb życia ):

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnika konkursu i długopisy.

 OLIMPIADA ZEBRA HISTORIA :

2 miejsce:   Mateusz Klonowski

7 miejsce:   Miłosz Tamiła

13 miejsce: Martyna Kulczyńska

Agnieszka Łęgowska

 OLIMPIADA ZEBRA PRZYRODA:

8 miejsce:    Mateusz Klonowski

13 miejsce: Miłosz Tamiła

Uczniowie z najlepszymi wynikami olimpiady z historii i przyrody otrzymali dyplomy wyróżnienia i nagrody książkowe, wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnika konkursu i długopisy. Konkurs i olimpiadę w szkole przeprowadziła Beata Klonowska.

Udostępnij innym przez: