Bezpieczne i aktywne ferie zimowe

CELEM KONKURSU JEST:
• rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej;
• prezentowanie ciekawych technik;
• propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych;

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Tematyka: Bezpieczna oraz aktywna zabawa w czasie ferii zimowych.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobrowo.
 3. Technika pracy dowolna.
 4. Format pracy A3.
 5. Każda praca wykonana przez dziecko, powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, klasę oraz adres i nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń.
 6. Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu).
 7. Termin składania prac do 02.02.2022r.
 8. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na holu głównym szkoły Podstawowej im Małgorzaty Sulek w Drużynach.
 9. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV-VIII.
 10. Możliwe zgłoszenie maksymalnie 3 prac z każdej kategorii, łącznie 6 prac ze szkoły.
 11. Adres składania nadsyłania prac konkursowych: Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek, Drużyny 54, 87-327 Drużyny

Więcej informacji w załączonych plikach!

Udostępnij innym przez: