FERIE W SZKOLE

Podczas ferii zimowych w szkole odbywały się różnorodne zajęcia mające, na celu uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom.

03.02 –  zajęcia sportowe oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez A.Kanieckiego, M.Cieciórską;

05.02-wyjazd do kina Helios w Grudziądzu zorganizowany przez A.Komorską, M.Jakubowską, J.Jakubowskiego, M.Piotrowskiego;

06.02- Bal Karnawałowy w Bobrowie pod opieką M.Piotrowskiego, G.Muzalewskiej;

07.02- Zajęcia Świetlicy Środowiskowej prowadzone przez M.Piotrowskiego, G.Muzalewską.

Udostępnij innym przez: