Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I w roku szkolnym 2021/22

Zarządzenie Nr 162/2021 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowo jest organem prowadzącym.

Udostępnij innym przez: