KONKURS PLASTYCZNY ,, MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

25 listopada – to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna
w Bobrowie oraz Filie w Małkach, Nieżywięciu, Kruszynach i Grzybnie ogłaszają konkurs
plastyczny „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”.
Celem konkursu jest rozwijanie plastycznej ekspresji dziecięcej, zainteresowanie dzieci
literaturą związaną z postacią Misia oraz kształcenie umiejętności wypowiadania się
różnymi technikami plastycznymi.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Bobrowie, Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, Szkoły
Podstawowej w Nieżywięciu, Szkoły Podstawowej w Kruszynach i Szkoły Podstawowej im.
Małgorzaty Sulek w Drużynach.
Uczniowie mają za zadanie wykonać pracę przedstawiającą książkowego Misia – ulubionego
bohatera literackiego.
Odbędzie się w następujących
kategoriach:
Klasy: 0 – III IV-VIII
Kryterium oceny prac:
• Wyrażenie artystyczne
• Samodzielność wykonania
pracy
• Staranność i estetyka wykonania pracy
Technika i forma prac:
Uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A3 lub A4 – technika dowolna: malarska lub
rysunkowa.
Prosimy o opisanie prac na odwrotnej stronie: należy podać imię i nazwisko autora, oznaczenie
szkoły i klasy, imię i nazwisko opiekuna, nr tel. lub adres e-mail.
Do każdej pracy należy dołączyć:
Oświadczenie – wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) każdego uczestnika
konkursu.
Prosimy o przekazanie prac do dnia: 25.11.2022 r. (piątek). Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach – Filia GBP Małki .

Udostępnij innym przez: