III Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej.

   6 listopada 2014r. w Ośrodku Kultury w Bobrowie został zorganizowany III Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej. Organizatorami imprezy była: Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski,  Gminna Rada Kobiet, Urząd Gminy – GOK Bobrowo,  Biblioteka Publiczna w Bobrowie, Stowarzyszenie „Aktywna Gmina”.

Celem konkursu było: Pielęgnowanie postaw patriotycznych.Upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.  Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.Promocja talentów.

Naszą szkołę w konkursie  reprezentował uczeń klasy szóstej Mateusz Klonowski. Recytował „Inwokację z Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Otrzymał wyróżnienie, nagrodę z rąk Wójta.

Udostępnij innym przez: