Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania.

Na prośbę Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna zmieniła i zatwierdziła zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania. Przede wszystkim zostało dodane 30 p. gratis na początek każdego semestru. Z pozostałymi zmianami można zapoznać się w załączonym pliku.

Udostępnij innym przez: